Ảnh đại diện Khánh (AO3612)
Ngô *** Khánh
12/06/1993
0343956***
Hà Nội
ngolongkh***@gmail.com
Nam
số ***, đường Hoàng Hoa Thám, tổ 11, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
10 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết