Ảnh đại diện Lịch (AO3882)
*** Lịch
08/04/1994
0373636***
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
leduclichd***@gmail.com
Nam
*** Lạc Long Quân, P. Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết