Ảnh đại diện Hưng (AO4096)
Đặng Ngô *** Hưng
18/02/2000
0942722***
Hà Nội
dangngotrungh***@gmail.com
Nam
Cổ Nhuế ***, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
2 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết