Ảnh đại diện Dương (AO5648)
Trần Bình Dương
26/06/1995
0354145***
Hà Nội, Hải Phòng
tranbinhduong2***@gmail.com
Nam
số *** Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội, Hải Phòng
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết