Ảnh đại diện Vinh (AO6535)
Phạm *** Vinh
02/09/1995
0336873***
Tp Hồ Chí Minh
hoangvinh0209.hcmu***@gmail.com
Nam
*** trường chinh phường 14 quận tân bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết