Ảnh đại diện Hùng (AO9344)
Phạm Việt Hùng
26/06/1992
0938686***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Viethungl***@gmail.com
Nam
ấp Minh Tân, xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết