Ảnh đại diện tài (AP3735)
Đỗ trọng tài
29/06/1987
0901781***
Hà Nội
Trongtai***@gmail.com
Nam
Quyết thắng, Ninh Giang, Hải Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

12
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Hà Nội
15 triệu
Ngân hàng - Tài Chính
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết