Ảnh đại diện Thanh (AP4223)
Phạm *** Thanh
11/07/1996
0964180***
Hà Nội
phamvanthanh1***@gmail.com
Nam
Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết