Ảnh đại diện Thành (AP5177)
*** Thành
11/08/1991
0388881***
Tp Hồ Chí Minh
luatsuvietth***@gmail.com
Nam
Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Trên đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết