Ảnh đại diện Thống (AP5211)
Nguyễn *** Thống
23/05/1994
0974044***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
ducthongdl***@gmail.com
Nam
*** Trần Quốc Toản
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết