Ảnh đại diện Minh (AP5471)
Bùi *** Minh
02/01/1980
0918156***
Bình Thuận
dongocdungt***@gmail.com
Nam
Thôn Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Bình Thuận
Ngân hàng - Tài Chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết