Ảnh đại diện Tâm (AP5495)
Nguyễn *** Tâm
30/06/1987
0933042***
Bình Dương, Đồng Nai
tamnguyen3020***@gmail.com
Nam
Đường Phan Trung - Tân Mai - Biên Hòa- Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Nhân viên
Bình Dương, Đồng Nai
10 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết