Ảnh đại diện Phong (AP6121)
Chu *** Phong
12/07/1995
0812888***
Tp Hồ Chí Minh
phonghai***@gmail.com
Nam
Phương Mai. Đống Đa, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết