Ảnh đại diện Sơn (AP6774)
Trần *** Sơn
30/05/1996
0963880***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
tranngocson9***@gmail.com
Nam
số *** Phố Mía, Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết