Ảnh đại diện Phi (AP7194)
*** Phi
23/05/1991
0362317***
Bạc Liêu
phi115***@gmail.com
Nam
Tân Hải, Phú Tân, Cà Mau
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Bạc Liêu
Ngân hàng - Tài Chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết