Ảnh đại diện Dôn (AP7692)
Hoàng *** Dôn
24/06/1997
0967130***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
kh4c_lan_c***@yahoo.com.vn
Nam
xóm Nà Khoang, Thị Trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết