Hồ sơ ứng viên


Ảnh đại diện Tụng (AP7810)
Trần *** Tụng
24/05/1991
0963515***
Tây Ninh
vplstranminht***@gmail.com
Nam
Quận ***, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Tây Ninh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết