Ảnh đại diện LÂM (AQ0176)
NGÔ *** LÂM
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp