Ảnh đại diện Đạt (AQ0192)
*** Đạt
02/04/1994
0963844***
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ
Vtiendat1***@gmail.com
Nam
*** Nguyễn VIệt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TPCT
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ
3,5 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết