Ảnh đại diện Thuận (AQ0580)
Phạm *** Thuận
Thông tin nghề nghiệp

Trưởng nhóm / ban
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
15 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp