Ảnh đại diện Sáng (AQ0963)
Nguyễn *** Sáng
25/05/1983
0985233***
Hà Nội
sangngu***@psa.vn
Nam
HÀ NỘI
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Bất động sản
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết