Ảnh đại diện Phát (AQ1128)
*** Phát
18/10/1991
0903067***
Tp Hồ Chí Minh
ltpha***@gmail.com
Nam
*** Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
18 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết