Ảnh đại diện Thịnh (AQ2662)
Nguyễn *** Thịnh
13/06/1993
0378376***
Tp Hồ Chí Minh
phucthinh.nguyen***@gmail.com
Nam
*** Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5,5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết