Ảnh đại diện Bảo (AQ3008)
*** Bảo
09/10/1997
0388791***
Hà Nội, Bắc Ninh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
habao.***@gmail.com
Nam
Nguyễn Cơ thạch - Mỹ Đình *** - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội, Bắc Ninh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6,5 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết