Ảnh đại diện Cảnh (AQ3594)
*** Cảnh
05/08/1998
0706207***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
ltcanh.1***@gmail.com
Nam
*** Trần Văn Đang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết