Ảnh đại diện Lâm (AQ5389)
Nguyễn *** Lâm
21/06/1990
0328965***
Hà Nội
tunglam216maxc***@gmail.com
Nam
*** Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng nhóm / ban
Hà Nội
10 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết