Ảnh đại diện Xuyên (AQ6178)
Phạm *** Xuyên
03/08/1990
0982580***
Hà Nội
xuyenpham.hlu.9***@gmail.com
Nam
Ngõ *** Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
7 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết