Ảnh đại diện Trương (AQ6705)
Nguyễn *** Trương
05/07/1991
0367298***
Hải Dương
hongtruon***@gmail.com
Nam
hồng khê-bình giang-hải dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Hải Dương
15 triệu
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết