Ảnh đại diện Phương (AQ9831)
*** Phương
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Bình Phước
7,5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp