Ảnh đại diện Khoa (AR0395)
Ngô Xuân Đăng Khoa
29/06/1994
0916171***
taladangkho***@gmail.com
Nam
*** Võ Thị Sáu TP Vũng Tàu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đã có gia đình
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết