Ảnh đại diện Long (AR0930)
Nguyễn *** Long
13/06/1988
0919299***
Thanh Hóa
dinhlong1***@gmail.com
Nam
xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Nhân viên
Thanh Hóa
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết