Ảnh đại diện Chính (AR1118)
Nguyễn Chính
26/06/1997
0981771***
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai
nckc***@gmail.com
Nam
***, phường Tân Thuận Tây
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai
6 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết