Ảnh đại diện Trâm (AR1412)
Nguyễn Thị *** Trâm
03/07/1993
0359012***
Bắc Ninh
vay.le200***@gmail.com
Nam
yen hung yen dinh thanh hoa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Bắc Ninh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết