Ảnh đại diện Bình (AR1871)
Trần *** Bình
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2017 đến 2018: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Công ty Luật Tín Nhiệm
Từ 2018 đến 2018: Nhân viên tại Công ty cổ phần Lawsoft (có người hướng dẫn)
Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp tốt,
Tư duy tiếp cận, xử lý, giải quyết vấn đề pháp lý độc lập.
Kỹ năng nghiên cứu VBPL và các quy định.
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật từ 2014 - 2018 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Doanh nghiệp)
Mục tiêu nghề nghiệp

Luật sư tư vấn doanh nghiệp, hợp đồng (Luật sư nội bộ)