Ảnh đại diện Chương (AR4902)
Trần *** Chương
13/08/1989
0909760***
Tp Hồ Chí Minh
tranchuong_dhl***@yahoo.com
Nam
*** Tôn Đản, phường 08, quận 4, HCM, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết