Ảnh đại diện Cường (AR6310)
Đàm *** Cường
12/07/1998
0989286***
Hà Nội
damcuon***@gmail.com
Nam
Xóm Trong - Uy Nỗ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
2 triệu
Tư vấn pháp lýLuật sư
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết