Ảnh đại diện Vy (AR7406)
Phan Thanh Vy
28/06/1987
0977998***
Tp Hồ Chí Minh
vyphanth***@gmail.com
Nam
*** Đường Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết