Ảnh đại diện Hòa (AR8431)
*** Hòa
12/07/1986
0909957***
Tp Hồ Chí Minh
hoanguyentiger1***@gmail.com
Nam
***, Ấp 9/4, Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Trung cấp
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
30 triệu
Ngân hàng - Tài Chính
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết