Ảnh đại diện Sơn (AR9173)
Nguyễn *** Sơn
02/08/1995
0902647***
Tp Hồ Chí Minh
sonnguyen.u***@gmail.com
Nam
*** Bình Lợi, Phường 13
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
13 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết