Ảnh đại diện Quang (AS2012)
Trương *** Quang
14/07/1993
0344244***
Hà Nội
truongquang1***@gmail.com
Nam
Ngõ *** Phú Kiều- Cầu Diễn - Quận Bắc Từ Liêm
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Chuyên viên
Hà Nội
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết