Ảnh đại diện Đông (AS3212)
Trần *** Đông
23/10/1987
0908748***
Tp Hồ Chí Minh
tranphuongdong***@gmail.com
Nam
Thạnh Lộc Quận *** TPHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết