Ảnh đại diện Thưởng (AS4138)
Nguyễn *** Thưởng
02/08/1988
0966601***
Bắc Giang
nguyenthuong02081***@gmail.com
Nam
Xã Châu Minh, Châu Ninh, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

9
Cao đẳng
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Bắc Giang
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết