Ảnh đại diện Huy (AS5566)
Nguyễn Lâm *** Huy
16/09/1994
0356874***
Tp Hồ Chí Minh
lamhuy160***@gmail.com
Nam
*** Trần Quý Cáp, Phan Thiết, Bình Thuận
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết