Ảnh đại diện Việt (AS6861)
Kiều *** Việt
02/08/1993
0981462***
Tp Hồ Chí Minh
kieuvie***@gmail.com
Nam
*** Hoàng Tăng Bí, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết