Ảnh đại diện Trọng (AS6996)
Nguyễn *** Trọng
25/05/1994
0397636***
Hà Nội
saobacdau2***@gmail.com
Nam
Tổ *** Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
4 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết