Ảnh đại diện Anh (AS7130)
Lưu *** Anh
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
9,5 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2015 đến 2017: Nhân viên tại Công ty luật TNHH Sao Việt
Từ 2014 đến 2016: Nhân viên tại Văn Phòng Luật Sư Vinh Diện Và Cộng Sự
Kỹ năng

- Thuyết trình
- Giải quyết vấn đề
- Giao tiếp và tạo lập quan hệ
- Tư duy sáng tạo
- Đàm phán thuyết phục
- Quản lý bản thân
- Làm việc nhóm
- Phát triển cá nhân sự nghiệp
- Học và tự học
- Lắng nghe
- Thuyết trình
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Luật sư từ 2016 - 2017 tại Học viện tư pháp
- Cử nhân từ 2017 - 2017 tại Học viện Tài chính - AOF
Mục tiêu nghề nghiệp

- Mong muốn tìm kiếm môi trường phát triển để học hỏi kinh nghiệm và tăng tiến trong sự nghiệp