Ảnh đại diện Tiến (AS7867)
Nguyễn *** Tiến
12/07/1995
0859078***
Cần Thơ
tien12071***@gmail.com
Nam
*** Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Cần Thơ
7 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết