Ảnh đại diện Hiếu (AT1016)
Nguyễn *** Hiếu
05/07/1990
0989003***
Bắc Ninh
hieuvan***@gmail.com
Nam
Đường Lý Thánh Tông - Đông Ngàn - Từ Sơn - Bắc Ninh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Bắc Ninh
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết