Ảnh đại diện Thái (AT1439)
Trần *** Thái
01/07/1989
0902610***
thaitrantourgu***@gmail.com
Nam
*** Võ Trường Toản, Phường 15, Quận 5
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết