Ảnh đại diện Sơn (AT1588)
Nguyễn *** Sơn
05/07/1992
0902496***
Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Thaison.***@gmail.com
Nam
Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết